?>

Polityka prywatności

 1. Zasada ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma: P.P.H.U Inter-Styl Janusz Rusnak, z siedzibą 33-386 Podegrodzie 564, NIP: 734-101-54-20

 2. Administrator danych osobowych dba o poufność danych osobowych użytkowników strony internetowej salamiedzianaperla.pl

 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „GDPR”) w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);

  2. udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane ze stroną oraz jej funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);

  3. korzystania z formularza kontaktowego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);

  4. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 2. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usług świadczonych przez salamiedzianaperla.pl

 3. Brak zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu realizacji usługi oraz do przesyłania informacji handlowych. Dane wykorzystywane są również w celach statystycznych oraz czynności niezbędnych do realizacji usług.

 2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 1. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres kontakt@salamiedzianaperla.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.

 3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy GDPR.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 1. Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane lub na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.